You are here

Eduard Miralles i Ventimilla

La Comissió de cultura de CGLU expressa la seva tristesa per la mort del senyor Eduard Miralles i Ventimilla. Durant molts anys, l'Eduard Miralles ha estat una veu imprescindible en les reflexions sobre polítiques culturals locals i sobre cultura i desenvolupament a Catalunya, a Espanya i a nivell internacional.

Entre d'altres funcions, l'Eduard va dirigir el Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona entre 1996 i 2004, i va coordinar diverses edicions de la biennal Interacció; posteriorment va treballar com a assessor de Relacions Culturals de la Diputació de Barcelona. Des del 2008, a més, era el president de la Fundació Interarts, on va seguir contribuint a les reflexions sobre polítiques culturals i cooperació cultural internacional. Va ser també el primer vicepresident de ENCATC, Xarxa Europea de Centres de Formació en Gestió Cultural, el fundador de INTERLOCAL, Xarxa Iberoamericana de Ciutats per a la Cultura, i membre del consell d'administració del Fons Roberto Cimetta. En el decurs de tota la seva trajectòria professional, va participar de forma constant en activitats de formació, debat i recerca sobre polítiques culturals locals.

L'Eduard aplegava sempre la generositat, l'educació, la curiositat i la disposició. Tenia una enorme capacitat analítica i sempre aportava una perspectiva crítica, lúcida, que durant anys va enriquir i ampliar el debat. Lingüista per vocació i gestor cultural per devoció, estimava les llengües i li agradava precisar els termes, trobar les paraules justes. Dedicava molta atenció a l'expressió en general i a totes les seves formes: el llenguatge, la identitat i la cultura.

Les seves aportacions a les reflexions sobre política cultural expliquen per què som aquí, i sobretot on hauríem de ser, en termes de drets culturals, de governança i de cooperació internacional. La Comissió de Cultura de CGLU recorda que va ser una de les persones clau de l'Agenda 21 de la cultura. En el marc de les nostres activitats, va escriure l'excel·lent article "La cultura, de factor de desenvolupament a pilar de la sostenibilitat", que va servir també per inspirar "Cultura 21 Accions", molts dels paràgrafs d'aquest manual són seus, paraula per paraula.

Expressem el nostre pèsam més sincer. Donem tot el suport a la família, als seus cercles propers i a totes les persones que en algun moment han tingut la sort de treballar amb ell.

 

Podeu llegir aquest article en anglès, francès i espanyol.